Coleccionamos CVEs que nos tocan con los six-pack de cerveza (Updated 06/10/2020):

2020

CVE-2020-26879 Ruckus VRIOT (IoT Controller) X-C3LL
CVE-2020-26878 Ruckus VRIOT (IoT Controller) X-C3LL
CVE-2020-26574 Leostream Connection Broker X-C3LL
CVE-2020-12606 SGLAC Xassiz

2019

CVE-2019-18956 Proxia Suite, Proxia PHR & SparkSpace Xassiz
CVE-2019-14666 GLPI project Xassiz
CVE-2019-14459 Nfdump / Nfsense X-C3LL
CVE-2019-12727 Ubiquiti AirCam X-C3LL
CVE-2019-12725 ZeroShell X-C3LL
CVE-2019-12386 AMPache X-C3LL
CVE-2019-12385 Ampache Xassiz

2018

CVE-2018-15503 Swoole PHP X-C3LL
CVE-2018-12482 OCS Inventory JKS / X-C3LL
CVE-2018-12483 OCS Inventory JKS
CVE-2018-14473 OCS Inventory Xassiz

2017

CVE-2017-13704 Dnsmasq ca0s / X-C3LL
CVE-2017-11318 Cobian Backup X-C3LL
CVE-2017-8894 AeroAdmin X-C3LL
CVE-2017-8893 AeroAdmin X-C3LL
CVE-2017-8892 OpenText TempoBox X-C3LL
CVE-2017-14339 Yadifa DNS ca0s

2016

CVE-2016-5458 Oracle Communications Applications X-C3LL

2015

CVE-2015-6938 iPython / Jupyter Notebook Ph3t
CVE-2017-1000042 MapBox.js Ph3t
CVE-2015-1300 Google Chrome Cgvwzq
CVE-2015-7207 Google Chrome Cgvwzq